Поточна діяльність

ЩОДО ЗМІН ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ

Враховуючи численні запити до Міжрегіонального управління НАДС у Харківській та Сумській областях (далі-Управління) з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, Управління вважає за доцільне роз’яснити  порядок застосування статей 43 та 87 Закону України «Про державну службу».  

З метою  правильного тлумачення вимог статей   43 та 87 Закону України «Про державну службу»  Національне агентство України з питань державної служби розмістило на своєму офіційному сайті НАДС у рубриці «Роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби» роз’яснення від 28 грудня 2017 року № 45 р/з «Щодо  застосування положень статей 43 та 87 Закону України «Про державну службу».

Відповідно до вказаного роз’яснення можна виділити ключові моменти зміни істотних умов праці на державній службі, а саме:

- про зміну істотних умов державної служби (належності посади державної служби до певної категорії посад, зміну основних посадових обов’язків, умов оплати праці або соціально-побутового забезпечення, режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу, зміни місця розташування державного органу) – державний службовець має бути повідомлений відповідно до статті 43 Закону;

- про скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідацію або реорганізацію державного органу при відсутності обставин для зміни істотних умов державної служби, передбаченої статтею 43 Закону - державний службовець має бути попереджений про наступне вивільнення відповідно до частини першої статті 87 Закону. При цьому такому державному службовцю за наявності вакантних посад у державному органі має бути запропонована інша рівноцінна посада державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції - інша робота (посада державної служби) у цьому державному органі.

- про зміни в організації виробництва і праці (припинення структурних підрозділів державного органу та/або скорочення посад державної служби внаслідок зміни структури та штатного розпису державного органу) при відсутності обставин для зміни істотних умов державної служби, передбаченої статтею 43 Закону – державний службовець має бути попереджений про наступне вивільнення відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 КЗпП України. При цьому звільнення державних службовців здійснюється з дотриманням положень статті 492 КЗпП України, у тому числі передбачених гарантій та обов’язку власника запропонувати іншу роботу (посаду державної служби (за наявності).