Поточна діяльність

Деякі питання визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях вважає за необхідне звернути особливу увагу на те, що:

- постановою КМУ від 21 лютого 2018 року № 135 «Деякі питання визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» (далі – постанова № 135) врегульовано деякі проблемі питання щодо визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, (далі – перелік) виявлені за період роботи НАДС в напрямку затвердження відповідних переліків;

- відповідно до пунктів 2, 3 постанови № 135 державні органи повинні забезпечити підтримання в актуальному стані переліків з урахуванням змін, які відбуваються у структурах та штатних розписах державних органів;

- постановою № 135 були внесені відповідні зміни до самих критеріїв визначення переліку, зокрема, уточнено та розширено відповідні
характеристики робіт щодо забезпечення належних умов функціонування державного органу, серед яких робота відповідального чергового, оперативного чергового, касира, фахівця з інтерв’ювання, диспетчера та інших;

- в перелік включаються не лише посади, які втратили статус державного службовця, а також ті посади працівників, які за функціональними обов’язками відповідають критеріям, затверджених постановою КМУ від 06 квітня 2016 року № 271. Відповідно назви та посадові оклади яких визначені постановою № 15 від 18 січня 2017 року.