Поточна діяльність

Щодо дисциплінарної комісії, оскарження рішення конкурсної комісії або рішення про накладення дисциплінарного стягнення

Відповідно до статті 69 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі – Закон) для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ (далі – дисциплінарна комісія).

Дисциплінарну комісію стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», утворює керівник державної служби у кожному державному органі.

Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить три роки.

Склад дисциплінарної комісії у державному органі затверджується наказом (розпорядженням) керівника державної служби. До складу дисциплінарної комісії у державному органі включаються в однаковій кількості:

представники керівника державної служби, визначені ним одноосібно із числа державних службовців цього державного органу;

представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, а в разі відсутності профспілкової організації – представники державних службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних службовців державного органу.

З урахуванням викладеного, дисциплінарне провадження стосовно державних службовців, які займають посади керівників структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права місцевої державної адміністрації та їх заступників, буде здійснювати дисциплінарна комісія, утворена керівником апарату цієї адміністрації. Дисциплінарні провадження стосовно заступників керівників структурних підрозділів місцевої державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права місцевої державної адміністрації будуть здійснювати дисциплінарні комісії, утворені керівниками таких структурних підрозділів.

Відповідно до частини п’ятої статті 28 та частини першої статті 87 Закону рішення конкурсної комісії щодо учасника конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» і «В» та рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржене до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (НАДС) або до суду.

Таким чином, державний службовець категорії «Б» або «В», який має намір оскаржити рішення конкурсної комісії або рішення про накладення дисциплінарного стягнення, може обрати орган, у якому буде здійснюватися таке оскарження, а саме НАДС (ТО) за відповідною скаргою, у якій будуть викладені факти порушень прав державного службовця, або у реалізації; або суд за відповідним позовом.