Поточна діяльність

ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

Звертаємо увагу служб управління персоналом на те що, у разі наявності в державному органі посад працівників, які виконують функції з обслуговування, така посада повинна бути у затвердженому Переліку, що і є підставою для її включення до штатного розпису (штату) державного органу з відповідним посадовим окладом, визначеним Схемою посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24);

- державні органи повинні забезпечити підтримання в актуальному стані Переліків, у разі їх наявності, з урахуванням змін, які відбуваються у структурі або у штатному розписі. Законодавством не передбачено часткового внесення змін до Переліку, втрати його чинності або скасування у встановленому порядку.

У разі внесення змін до структури або штатного розпису державного органу, внаслідок яких попередній затверджений Перелік не відповідатиме таким змінам, керівнику державної служби необхідно подати для затвердження до територіального органу НАДС новий Перелік з актуальними (зміненими) посадами, зокрема, щодо їх кількості, найменувань та найменувань структурних підрозділів, в яких такі посади знаходяться. У такому разі попередній затверджений Перелік втрачає свою актуальність, у зв’язку з чим не може застосовуватися державними органами.

З метою сприяння однаковому застосуванню положень законодавства, оптимізації та прискорення процесу затвердження Переліку державними органам рекомендувати надсилати територіальному органу НАДС у відповідній області Перелік у двох примірниках супровідним листом разом із проектом штатного розпису, проектами положень про структурних підрозділів, працівники яких відносяться до категорії посад працівників, які виконують функції з обслуговування, та проектами посадових інструкцій таких працівників