Поточна діяльність

«ЩОДО АКТУ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ»

Статтею 35 Закону визначено, що в акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може встановити випробування з метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді із зазначенням його строку.

Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Згідно із частиною третьою статті 5 Закону дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.

Відповідно до статті 2411 Кодексу законів про працю України строки виникнення і припинення трудових прав та обов’язків обчислюються роками, місяцями, тижнями і днями.

Крім того, положеннями статей 251 та 252 Цивільного кодексу України передбачено поняття та визначення строку та терміну.

Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Отже, строк випробування для державного службовця може бути встановлений в місяцях, тижнях, днях.