Поточна діяльність

Доступ до публічної інформації

 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ-КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

  У Сумському центрі післядипломної роботи З 09 до 10 листопада 2020 року проведено онлайн-навчання за спеціальною короткостроковою програмою «Інформаційна відкритість суб’єктів владних повноважень та здійснення заходів щодо захисту інформації» для державних службовців, відповідальних за роботу у сфері доступу до публічної інформації.

28 ВЕРЕСНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

28 вересня, за ухваленою резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 15 жовтня 2019 року, проголошено Міжнародним днем загального доступу до інформації (День права знати).

Право на доступ до інформації є основоположним елементом реалізації людиною будь-якого іншого права, визначеного міжнародними договорами та Конституцією України.

СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРОВОДИТЬ СЕРІЮ ОНЛАЙН ТРЕНІНГІВ

  З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства суб’єктами владних повноважень у  сфері доступу до публічної інформації та звернення громадян, протягом 7-25 вересня 2020 року Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проводяться онлайн-тренінги.

ОФІЦІЙНІ ВЕБ-САЙТИ ОРГАНІВ ВЛАДИ Є ОДНИМ ІЗ НАЙЕФЕКТИВНІШИХ СПОСОБІВ ДОНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ

Про порядок оприлюднення інформації  на веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області та Єдиному державному веб-порталі відкритих йшлося 07 серпня 2020 року під час навчання для відповідальних за оприлюднення публічної інформації працівників  структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації.

ПРО РОЗВИТОК СФЕРИ ВІДКРИТИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ СТОСОВНО ОПРИЛЮДНЕННЯ НАБОРІВ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ВИСВІТЛЕНО НА ОНЛАЙН-НАВЧАННІ

Одна з основних вимог євроінтеграційних процесів - це відкритість і прозорість діючої влади. Таким чином, у сфері забезпечення доступу до публічної інформації визначено обов’язки розпорядників надавати інформацію у формі відкритих даних на запити та оприлюднювати її на своїх офіційних веб-сайтах та на Єдиному державному порталі відкритих даних (https://data.gov.ua/).

НАВЧАЛИСЯ ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОТГ

Для посадових осіб місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, відповідальних за роботу у сфері забезпечення доступу до публічної інформації та оприлюднення інформації,  14-15 липня 2020 року проведено дистанційне навчання за спеціальною короткостроковою програмою «Забезпечення реалізації державної інформаційної політики та здійснення заходів щодо захисту інформації».

ПІД ЧАС ОБМЕЖУВАЛЬНИХ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ ПРОВЕДЕНО ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

Для державних службовців районних державних адміністрацій, та посадових осіб міських рад області 25 червня при Сумському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено тематичний семінар на тему «Реалізація на регіонанальному рівні державної політики у сфері розвитку інформаційного простору та питаннях сприяння розвитку громадянського суспільства».

СЕКРЕТАРІ СІЛЬСЬКИХ РАД ОТРИМАЛИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОРЯДКІВ РОЗГЛЯДУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРАЦІЇ

При Сумському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проходило навчання секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад та об’єднаних територіальних громад  за спеціальною програмою «Забезпечення ефективності діяльності місцевих рад».

ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ СУМСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПРОВЕДЕНО НАВЧАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ

Працівники сектору забезпечення доступу до публічної інформації Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації Олена КОВШИК та Інна ШУЛЬГА 14 лютого та 17 лютого 2020 року провели навчання для спеціалістів структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації та оприлюднення інформації.

-

СТАЖУВАННЯ МОЛОДІ У РАМКАХ ПРОГРАМИ «ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ» В СУМСЬКІЙ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ Є ОДНИМ ІЗ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ ПРАВА ЗНАТИ ТА МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ СУМСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗІБРАЛИСЯ, ЩОБ ОБГОВОРИТИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ

ЦЕНТР ДЕМОКРАТІЇ ТА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ПРОВІВ ПОТУЖНИЙ ТРЕНІНГ  НА ТЕМУ "СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ"

ПРАЦІВНИКИ МІСЬКИХ РАД  ПІДВИЩИЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ Є ОДНИМ ІЗ КЛЮЧОВИХ ЗАВДАНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ – КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ПРОВЕДЕНО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПІДВИЩИЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ ОБГОВОРИЛИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ РОЗПОРЯДНИКАМ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ОТРИМАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОВЕДЕНО СЕМІНАР «РЕАЛІЗАЦІЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ ТА ПИТАННЯХ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ – ГАРАНТІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

СУБ’ЄКТИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ОПРИЛЮДНЮВАТИ  ІНФОРМАЦІЮ НА ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ВЕБ-ПОРТАЛІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ. ЗАСТОСУВАННЯ «ТРИСКЛАДОВОГО ТЕСТУ»

СІЛЬСЬКІ РАДИ ТА ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ НЕУХИЛЬНО ДОТРИМУВАТИСЬ ВИКОНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ВІДКРИТІСТЬ І ПРОЗОРІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Є НЕВІД’ЄМНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИМИ УМОВАМИ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЕРЖАВИ НА ШЛЯХУ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ

2018 – РІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ «Я МАЮ ПРАВО!»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ -  МІСІЯ (НЕ) МОЖЛИВА

ЗА ПІДТРИМКИ ПРОЕКТУ ПРООН «ПРОЗОРІСТЬ І ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ» В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ ПРОВЕДЕНО СЕМІНАР

VII ФОРУМ ЗАХИСНИКІВ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СУМСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ ЇЇ ОПРИЛЮДНЕННЯ НА ВЕБ-ПОРТАЛІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ВЕБ-ПОРТАЛІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ТА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПРИМІЩЕННІ РОЗПОРЯДНИКА ОТРИМАЛИ ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

МІСЬКІ РАДИ, ЯК РОЗПОРЯДНИКИ ІНФОРМАЦІЇ, ЗОБОВ’ЯЗАНІ   НЕУХИЛЬНО ДОТРИМУВАТИСЬ  ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

ПРОВЕДЕНО ВОРКШОП-ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПЕРШОГО СТАНДАРТИЗОВАНОГО НАБОРУ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ СТУДІЙ ТА АНАЛІТИКИ «ЕЙДОС» ПОВІДАВ ПРО ОСНОВНІ АСПЕКТИ У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ПРО ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ В ДОСТУПІ ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ «ТРИСКЛАДОВОГО ТЕСТУ» ОБГОВОРЕНО З ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМИ ПІД ЧАС ТЕМАТИЧНОЇ ЗУСТРІЧІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОБГОВОРЕНО НА ТЕМАТИЧНОМУ  СЕМІНАРІ 11-12 КВІТНЯ

РОЗПОРЯДНИКИ ІНФОРМАЦІЇ ЗОБОВ’ЯЗАНІ НЕУХИЛЬНО ДОТРИМУВАТИСЬ ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

ПЛІДНО ОБГОВОРЕНО ТА З’ЯСОВАНО НИЗКУ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

ПРЕДСТАВНИКИ ОФІСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПРАВ ЛЮДИНИ  ТА ЦЕНТРУ ДЕМОКРАТІЇ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ПРОВЕЛИ ЗМІСТОВНИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ПІДВИЩИЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ВИКОНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

НАДАННЯ ПОВНОЇ, ДОСТОВІРНОЇ ТА ТОЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ – ОСНОВНИЙ ОБОВ’ЯЗОК КОЖНОГО РОЗПОРЯДНИКА

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ ЗА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПІДВИЩИЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ

ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ЄДИНОМУ ВЕБ-ПОРТАЛІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ТА ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ «ДЕНЬ ПРАВА ЗНАТИ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» 

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ВІДМІННІСТЬ МІЖ ПОНЯТТЯМИ «ЗАПИТ» І «ЗВЕРНЕННЯ»?

ВІДБУЛОСЯ НАВЧАННЯ ПРИ СУМСЬКОМУ ЦЕНТРІ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

ПРАЦІВНИКИ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА МІСЬКИХ РАД ВЗЯЛИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ-НАВЧАННІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СТУДЕНТИ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ ІМ. А.С.МАКАРЕНКА ВІДВІДАЛИ СУМСЬКУ ОБЛАСНУ ДЕРЖАВНУ АДМІНІСТРАЦІЮ

ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Є ОДНИМ ІЗ ІНДИКАТОРІВ ДОТРИМАННЯ СТАНДАРТІВ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ

РОЗПОЧАВ СВОЮ РОБОТУ ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ СЕМІНАР «ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»