НАДАННЯ ПОВНОЇ, ДОСТОВІРНОЇ ТА ТОЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ – ОСНОВНИЙ ОБОВ’ЯЗОК КОЖНОГО РОЗПОРЯДНИКА

   Закон України про «Доступ до публічної інформації покладає позитивний обов’язок на публічну владу надавати інформацію, створювати відповідні умови для можливості реалізації права на інформацію, а також встановлює правові підстави та умови, лише за наявності яких це право може бути обмежено.

    Під «порядком здійснення та забезпечення» необхідно розумітити механізми реалізації та захисту права на доступ до інформації, зокрема процедуру доступу та способи отримання інформації, способи та процедуру оскарження неправомірної відмови у наданні інформації або інших порушень Закону.

    При підготовці відповіді запитувачу, розпорядник інформації повинен  пересвідчитися у правильності та об’єктивності інформації. Тобто, основний обов’язок розпорядника – забезпечити надання повної, достовірної та точної інформації.

    У разі порушення Закону державні службовці можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності. Така відповідальність передбачена нормами трудового, адміністративного та кримінального законодавства.

    На цьому було зосереджено увагу завідувачем сектору забезпечення доступу до публічної інформації Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації ОЛЕНОЮ КОВШИК під час зустрічі з працівниками обласної державної адміністрації 24 січня 2018 року.