ВІДКРИТІСТЬ І ПРОЗОРІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Є НЕВІД’ЄМНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИМИ УМОВАМИ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЕРЖАВИ НА ШЛЯХУ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ

З метою оптимізації роботи у сфері забезпечення доступу до публічної інформації, забезпечення прозорості та відкритості діяльності Сумської обласної державної адміністрації 8 лютого 2019 року для відповідальних працівників за організацію  доступу до публічної інформації структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації проведено семінар-навчання.  

Завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації, магістр державного управління Олена КОВШИК окреслила основні проблемні питання і шляхи їх вирішення стосовно організаційних моментів у сфері забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Сумська обласна державна адміністрація.

«Доступ до публічної інформації про діяльність органів державної влади є запорукою успішної демократичної держави. Правом вибирати спосіб доступу до публічної інформації наділені громадяни. Проте, належна реалізація цього права залежить від органів влади, в розпорядженні яких є публічна інформація», -  відмітила Олена Ковшик.

Чільне місце на навчанні було відведене питанню оприлюднення інформації на веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області та Єдиному державному порталі відкритих даних.   

Головний спеціаліст сектору забезпечення доступу до публічної інформації управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації  Інна ШУЛЬГА ознайомила присутніх з результатами моніторингу та рейтингом оприлюднення публічної інформації структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації. Наголосила на обов’язках розпорядників інформації оприлюднювати та оперативно оновлювати  інформацію, визначену статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також відповідальності за поручення чинного законодавства.