Прогнозні очікування НСПП на 2014 рік

Важливою складовою діяльності Національної служби посередництва і примирення у питаннях запобігання виникненню колективних трудових спорів та сприяння їх своєчасному вирішенню, стабілізації соціально-трудових відносин (СТВ) є спрямування її роботи на взаємодію з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та організаціями роботодавців.

З метою запобігання проявам протестної активності, інформація щодо стану СТВ на підприємствах області перебуває на контролі відділення НСПП в Сумській області, постійно вивчається та аналізується у співпраці з органами місцевого самоврядування, профспілковими органами, об'єднаннями роботодавців, з урахуванням інформацій трудових арбітрів, завідувачів інформаційно-консультаційними центрами НСПП.

Інформація про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у 2013 року

Упродовж 2013 року в результаті заходів, здійснених Національною службою посередництва і примирення (далі - НСПП) у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 448 млн. 256,1 тис. грн., або 74,7% від загальної суми боргу (599 млн. 836,2 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

У поточному році НСПП було проведено 2053 примирні процедури, спрямовані на сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, зокрема 1756 узгоджувальних зустрічей, 250 засідань примирних комісій та 47 засідань трудових арбітражів.

НОВА МОДЕЛЬ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ

05 грудня 2013 року, у м. Києві було офіційно презентовано Нову модель вирішення трудових спорів в Україні. Ця модель, має продемонструвати наближення до європейських стандартів, передбачає внесення істотних змін до нинішньої системи. Нова модель розроблена в рамках Шведсько-українського проекту в сфері вирішення трудових спорів відповідно до Угоди між Національною службою посередництва і примирення України та Національною службою посередництва Швеції. Цей проект профінансовано Швецьким агентством з питань реконструкції і розвитку «SIDA».

Національній службі посередництва і примирення – 15 років!

Національна служба посередництва і примирення є постійно діючим державним органом, створеним Президентом України для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів). У своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», іншими законами України, актами Президента України і  Кабінету Міністрів України.

СПРИЯЄМО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

За підсумками 10 місяців роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Сумській області увійшло до десяти найкращих в Україні

«В області налагоджена ефективна співпраця між спеціалістами Національної служби, влади та роботодавцями області», – зазначила заступник голови облдержадміністрації Тамара ІЩЕНКО.

СУМЩИНА – В ЕПІЦЕНТРІ ОБГОВОРЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ

12 – 14 серпня у регіоні проходить розширене засідання Робочого комітету експертної групи шведсько-українського проекту у сфері вирішення трудових спорів

«Мета нової моделі – формування ефективного механізму вирішення  трудових спорів на основі найкращих європейських стандартів та досвіду, згідно з якими організації роботодавців та профспілки відіграватимуть ключову роль і нестимуть серйозну відповідальність у здійсненні соціального діалогу та вирішенні спорів», – зазначив голова Національної служби посередництва і примирення Олександр  ОКІС, перебуваючи на Сумщині.

Крок до стабільності. Комунальне підприємство «Конотопське трамвайне управління» Сумської області

23 липня 2013 року відбулася чергова примирна процедура (загальні збори найманих працівників) по вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» та комунальним підприємством «Конотопське трамвайне управління». Участь у зборах взяв начальник відділення НСПП в Сумській області О.Пирогов.

Сумська обласна об’єднана організація Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби визнана репрезентативною

Відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні" рішенням Відділення Національної служби посередництва і примирення в Сумській області від 21 червня 2013 року № 022-13/18-П Сумську обласну об’єднану організацію Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби визнано такою, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу на відповідному рівні.

Інформування учасників семінару про колективні трудові спори (конфлікти) в Сумській області.

28 травня 2013 року в  на базі Сумського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій при обласній державній адміністрації відбулися курси підвищення кваліфікації для начальників відділів, спеціалістів відповідальних за питання оплати праці, зайнятості населення, навчання кадрів на виробництві структурних підрозділах райдержадміністрацій, міських рад з питань соціального захисту населення.

Тростянецька районна організація профспілки працівників освіти і науки україни визнана репрезентативною

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом НСПП від 21.07.2011 № 73, Комісією відділення НСПП в Сумській області було здійснено оцінку відповідності критеріям репрезентативності Тростянецької районної організації Профспілки працівників освіти і науки України у Сумській області. За статистичними даними, загальна чисельність працівників, зайнятих в установах і закладах освіти, які входять до складу зазначеної Профспілки, становить 878 осіб.

Сумську обласну профспілкову організацію професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України визнано репрезентативною.

Відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні" рішенням Національної служби посередництва і примирення від 05 квітня 2013 року визнано Сумську обласну профспілкову організацію професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України такою, що відповідає критеріям репрезентативності на галузевому рівні для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до органів соціального діалогу на відповідному рівні.