ВИНЕСЕНЕ РІШЕННЯ ТРУДОВОГО АРБІТРАЖУ ПО РОЗГЛЯДУ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ (КОНФЛІКТУ) МІЖ ОБ’ЄДНАНОЮ ПЕРВИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МЕТАЛООБРОБКИ ПАТ «СУМСЬКЕ НВО» ТА ПАТ «СУМСЬКЕ НВО»

15 серпня 2017 року в приміщенні ПАТ «Сумське НВО» відбулось  заключне засідання трудового арбітражу для вирішення колективного трудового спору (конфлікту) (далі – КТС(к)  між об’єднаною первинною організацією профспілки працівників машинобудування та металообробки ПАТ «Сумське НВО»  м. Суми та ПАТ «Сумське НВО» м. Суми.

У заході взяли участь в.о. начальника відділення НСПП в Сумській області (далі - Відділення) А. Михайловська, в.о. генерального директора ПАТ «Сумське НВО» В.Василенко, голова профкому Об’єднаної первинної організації профспілки працівників машинобудування та металообробки ПАТ «Сумське НВО» І. Совгіра, по 3 представники сторін КТС (к) та 3 члени трудового арбітражу: С. Запара, Д. Висіканцев, О. Родінка.

Голова примирного органу С. Запара повідомила присутнім, що трудовий арбітраж, дослідивши всі матеріали справи та узявши до уваги аргументації сторін дійшов висновку – вимога Об’єднаної первинної організації профспілки працівників машинобудування та металообробки ПАТ «Сумське НВО» є правомірною, на підставі чого арбітраж прийняв рішення задовольнити вимогу представників працівників. Також, С. Запара підсумувала роботу трудового арбітражу та оголосила про завершення його каденції та складання повноважень.

В свою чергу, в.о. генерального директора ПАТ «Сумське НВО» В.Василенко зазначила, що портфель замовлень Товариства на 2017 рік складають проекти, загальна вартість яких становить приблизно $60-70 млн. Товариство намагається збільшити його принаймні до $100 млн., тим самим, значно поліпшивши своє економічне становище. Крім того, для зменшення витратної частини бюджету підприємством вживаються наступні заходи:  реалізація продукції зі складів підприємства та обладнання не задіяного у виробничому процесі; запуск в експлуатацію електротеплогенеруючої дільниці з метою здешевлення продукції та зниження її собівартості; мінімізація затрат на утримання неприбуткових підприємств; ведуться перемовини щодо продажу непрофільних об’єктів невиробничої сфери.

Поточна заробітна плата у Товаристві виплачується регулярно, із періодичністю два рази на місяць, але мають місце зміщення строків її виплати. На сьогоднішній день у підприємства немає можливості виплачувати більше, ніж 1-місячну заробітну плату.

Голова представницького органу найманих працівників ПАТ «Сумське НВО» І. Совгіра озвучив необхідність конструктивного діалогу між сторонами КТС (к) і надалі, а також застеріг про недопущення поглиблення конфлікту.

Підсумувала роботу засідання трудового арбітражу в.о. начальника Відділення А. Михайловська, яка подякувала за плідну співпрацю сторін КТС (к) та трудового арбітражу, виразила сподівання на скоріше вирішення КТС(к) в межах норм чинного законодавства та запросила сторони спору до Відділення НСПП для подальших консультацій щодо шляхів вирішення та припинення КТС (к).

На завершення зустрічі А.Михайловська наголосила, що працівники Відділення й надалі сприятимуть вирішенню КТС(к) у межах своїх повноважень відповідно до вимог чинного законодавства.