ПОСАДИ СТАРОСТ ТА КЕРІВНИКІВ ВІДДІЛІВ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ РАД ВІДНЕСЕНО ДО ВІДПОВІДНИХ КАТЕГОРІЙ ПОСАД В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Уряд врегулював питання віднесення посад старост та керівників відділів сільських, селищних рад до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування

Оскільки вищеназвані посади не відносилися Законом до жодної з категорії посад в органах місцевого самоврядування, було прийнято урядову постанову від 22 липня 2016 р. №451 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1441».

Експерти Асоціації міст України зазначають, що вказані зміни усувають прогалину у законодавстві і дозволяють присвоїти належні ранги вказаним посадовим особам.

За матеріалами сайту: http://www.auc.org.ua/news/uryad-vidnis-posadi-starost-ta-kerivnikiv-viddiliv-silskikh-selishchnikh-rad-do-vidpovidnikh-ka