Накази 2018 рік

Інформацію оновлено 29.12.2018

Про затвердження плану заходів щодо запобігання,виявлення і протидії корупції від 02.01.2018 № 1-ОД

Про затвердження графіка відпусток працівників відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації на 2018 рік від 02.01.2018 № 2-ОД

Про затвердження графіку проведення особистого прийому громадян у 2018 році від 02.01.2018 № 3-ОД

Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних від 03.01.2018 № 4-ОД

Про призначення відповідальної особи за забезпечення застосування електронного цифрового підпису в системі СДО від 10.01.2018 № 5-ОД

Про призначення відповідальної особи від 31.01.2018 № 6-ОД

Про затвердження штатного розпису на 2018 рік від 31.01.2018 № 7-ОД

Про затвердження плану заходів щодо запобігання, виявлення і протидії корупції від 01.02.2018 № 8-ОД

Про призначення уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції від 01.02.2018 № 9-ОД

Про затвердження Інструкції з діловодства в відділі внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації від 07.06.2018 № 10-ОД

Про   затвердження    Інструкції   з   документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну у  відділі внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації від 07.06.2018 №11-ОД

Про   затвердження    плану роботи на III квартал 2018 року від 12.06.2018 №12-ОД

"Про внесення змін до наказу від 12.05.2017 № 17-ОД"  від 09.08.2018 №13-ОД

Про призначення уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції від 03.09.2018 №14-ОД

Про   затвердження    плану роботи на IV квартал 2018 року від 14.09.2018 №15-ОД

Про    проведення    оцінювання    результатів    службової    діяльності державних   службовців,  які   займають  посади   державної  служби категорій «Б» і «В» у 2018 році від 28.09.2018 №16-ОД

Про  призначення відповідальної особи за забезпечення застосування електронного цифрового підпису від 25.10.2018 №17-ОД

Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних від 21.11.2018р. №18-ОД

Про призначення уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції від 21.11.2018 №19-ОД

Про призначення  відповідального працівника за ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних від 27.11.2018 №20-ОД

Про призначення відповідальної особи щодо захисту державних інформаційних ресурсів від 28.11.2018 №21-ОД

Про доступ до  публічної інформації від 28.11.2018 №22-ОД

Про призначення матеріально відповідальної особи від 28.11.2018 №23-ОД

Про затвердження оновленого персонального складу членів дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації від 03.12.2018 №24-ОД

Про затвердження   результатів  оцінювання      службової    діяльності державних   службовців,  які   займають  посади   державної  служби категорій «Б» і «В» у 2018 році від 10.12.2018 №25-ОД

Про плани роботи відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації на 2019 рік та I квартал 2019 року від 10.12.2018 №26-ОД

Про затвердження графіка відпусток  працівників відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації на 2019 рік від 27.12.2018 №27-ОД

Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в відділі внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації від 27.12.2018 №28-ОД