Фінансова звітність за 2018 рік

Оновлено 21.10.2019

Паспорт КПК 7881010 на 2018 рік

Кошторис КПКВ 7881010 на 2018 рік

Штатний розпис на 2018 рік

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

Звіт по державному бюджету І квартал 2018 рік

Звіт по державному бюджету ІІ квартал 2018 рік

Звіт по державному бюджету ІІІ квартал 2018 рік

Звіт по обласному бюджету І квартал 2018 рік

Звіт по обласному бюджету ІІ квартал 2018 рік

Звіт по обласному бюджету ІІІ квартал 2018 рік

Зміни до кошторису на 2018 рік

Зміни до штатного розпису на 2018 рік №1

Зміни до штатного розпису на 2018 рік №2

Зміни до штатного розпису на 2018 рік №3

Зміни до штатного розпису на 2018 рік №4

Зміни до кошторису на 2018 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2018 рік

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

БАЛАНС на  01  січня 2019 року

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2018 рік

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2018 рік

БАЛАНС на  01  січня 2019 року

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

Інформація про досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2018 року

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

Зміни до паспорта КПКВК МБ 0212150 на 2018 рік

Паспорт КПКВК МБ 0211140 на 2018 рік

Паспорт КПКВК МБ 0211140, 0213240 на 2018 рік

Паспорт КПКВК МБ 0212150 на 2018 рік

Паспорт КПКВК МБ 0210180 на 2018 рік