Процедура реабілітації та механізм надання статусу реабілітованого або потерпілого від репресій

Заява установленого зразка (тут) подається  за вибором заявника (репресованою особою, її спадкоємцями, будь-яким членом її сім’ї, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Українським інститутом національної пам’яті, громадським об’єднанням, що провадить діяльність у сфері дослідження історії України ХХ століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов’язаних із реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів) до регіональної комісії в Сумській області (м. Суми, майдан Незалежності, 2).

Регіональна комісія з реабілітації  ( далі – комісія) здійснює попередній розгляд на своїх засіданнях обставин, пов’язаних з учиненням репресій проти конкретної особи (виключно за заявою), опрацьовує та досліджує матеріали архівної кримінальної справи, інших доказів, заслуховує пояснення заявника або інших осіб щодо обставин здійснення репресій проти конкретної особи.

Комісія має право одержувати інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на регіональну комісію завдань, у строк не більше ніж 15 календарних днів, а якщо це стосується надання великого обсягу інформації, документів та матеріалів, – не більше ніж 30 календарних днів з дня надходження відповідного звернення комісії до органу, посадової особи або архівної установи.

Про дату, час і місце засідання, на якому здійснюється попередній розгляд, заявника в обов’язковому порядку повідомляють у строк, достатній для прибуття на засідання, але у будь-якому разі не пізніше ніж за 10 днів до засідання.

Неявка заявника (його представника), повідомленого про дату, час і місце засідання не перешкоджає попередньому розгляду матеріалів.

За результатами попереднього розгляду регіональна комісія готує обґрунтовані пропозиції щодо можливості визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій  та направляє їх до Національної комісії з реабілітації.

Прийняття рішення про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій  лише  на підставі пояснень заявника або його  представника, інших осіб, яким відомі будь-які обставини, що стосуються    здійснення    репресій   проти   конкретної   особи, забороняється.

Загальний   строк  розгляду  та  прийняття  рішень  з  питань визнання осіб реабілітованими або потерпілими від репресій не може перевищувати  трьох місяців  з  дня подання заяви до регіональної комісії.  У  разі необхідності строк розгляду та прийняття рішення може бути подовжений рішенням відповідної комісії, але не більш як на один місяць.

Рішення  про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій приймається Національною комісією за результатом розгляду на   її   засіданні   документів,   матеріалів   та  обґрунтованих пропозицій, отриманих від регіональної комісії.

Рішення   Національної   комісії   вручається  (надсилається) заявнику  протягом  15  робочих  днів з дня прийняття та не пізніше 10 робочих днів із дня прийняття оприлюднюється на веб-сайтах Українського інституту Національної пам'яті та облдержадміністрації.

Реабілітованим, які мають право на  передбачені  цим  Законом пільги, видається посвідчення єдиного  зразка,  що  затверджується Кабінетом Міністрів України.

Видача  посвідчення  проводиться  за місцем проживання виконавчими органами відповідних сільських, селищних, міських рад, у тому числі об’єднаними територіальними громадами.