Регламент Сумської обласної державної адміністрації

                                                                                                                            

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Сумської обласної
державної адміністрації
08.09.2015 № 423-ОД

 

Регламент

Сумської обласної державної адміністрації (далі – Регламент)

 

Цей Регламент відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р.  № 2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1270), регулює організаційні та процедурні питання внутрішньої діяльності Сумської обласної державної адміністрації (далі – адміністрація).

 

4. Організація роботи із зверненнями громадян

                                                   

4.1. З метою забезпечення відкритості та доступності в діяльності адміністрації, забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян в адміністрації здійснюється розгляд звернень громадян.

4.2. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян керівництвом адміністрації покладається на структурний підрозділ з питань розгляду звернень громадян апарату адміністрації.

4.3. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження класифікатора звернень громадян».

4.4. Звернення розглядаються керівництвом адміністрації в порядку, визначеному законодавством України, та згідно з розподілом обов’язків.

4.5. За дорученням керівництва адміністрації, розгляд порушених у зверненні питань та підготовку відповідей на звернення здійснюють структурні підрозділи адміністрації та структурні підрозділи її апарату, територіальні органи, інші органи в межах визначеної чинним законодавством компетенції та доручень керівництва адміністрації.

4.6. Порядок організації і проведення прийому громадян з особистих питань керівництвом адміністрації в адміністрації та виїзних прийомів визначається розпорядженням голови адміністрації.

4.7. Керівники структурних підрозділів адміністрації проводять особистий прийом згідно з затвердженими першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) графіками, які оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах підрозділів.

4.8. Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги, а також організація особистого прийому осіб з питань надання такої допомоги в адміністрації здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про безоплатну правову допомогу» та відповідним розпорядженням голови адміністрації.