Плани роботи

Інформацію оновлено станом на 13.06.2019 року

План проведення внутрішніх аудитів Сумської обласної державної адміністрації у І півріччі 2014 року

План проведення внутрішніх аудитів Сумської обласної державної адміністрації у ІІ півріччі 2014 року

Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації за 2014 рік

План проведення внутрішніх аудитів Сумської обласної державної адміністрації у 2015 році

План проведення внутрішніх аудитів Сумської обласної державної адміністрації у І півріччі 2015 року

Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації за 2015 рік

План проведення внутрішніх аудитів Сумської обласної державної адміністрації у І півріччі 2016 року

План проведення внутрішніх аудитів Сумської обласної державної адміністрації у ІІ півріччі 2016 року

Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації за 2016 рік

План проведення внутрішніх аудитів Сумської обласної державної адміністрації у І півріччі 2017 року

План проведення внутрішніх аудитів Сумської обласної державної адміністрації у II півріччі 2017 року

План проведення внутрішніх аудитів Сумської обласної державної адміністрації у І півріччі 2018 року

План проведення внутрішніх аудитів Сумської обласної державної адміністрації у II півріччі 2018 року

Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації за 2018 рік

План проведення внутрішніх аудитів Сумської обласної державної адміністрації у I півріччі 2019 року

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік Сумської обласної державної адміністрації

Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 - 2021 роки Сумської обласної державної адміністрації


==================================================================================================

Інформація про дотримання виконавцями розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації
від 28.01.2016 №32-ОД за 1-й квартал 2019 року