В УКРАЇНІ РОЗРОБЛЯЮТЬ ПРОЕКТ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА 2021-2027 РОКИ

За ініціативи Мінрегіону створено робочу групу з підготовки проекту Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року, до складу якої увійшли представники зацікавлених органів влади і всіх регіонів України

Вже визначено три стратегічні цілі, на досягнення яких буде спрямована  Стратегія - формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах; підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів; ефективне людиноцентричне багаторівневе врядування.

«В основі проекту Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року знаходиться людина, її потреби та можливості для розвитку», - зазначив Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Дмитро Живицький під час засідання Робочої групи з підготовки проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року.

Він розповів: «Ми розуміємо, що питання регіонального розвитку досі не розглядалося як одне з найважливіших питань у державі. Будь-які секторальні реформи чи зміни відбуваються у конкретній громаді чи території. І точка прикладання будь-якої цілі чи політики в державі - це людина, яка проживає  там. Саме на це направлений основний стратегічний документ, де буде прописана візія регіонального розвитку України».

«Конкурентоспроможність регіонів це, по-перше, здатність регіонів конкурувати за людський ресурс. Від того, наскільки буде комфортним життя у громаді, чи матимуть її мешканці можливість вільно розвиватись та отримувати якісні публічні послуги, чи буде людині цікаво, чи зможе вона бути економічно успішною, чи буде безпечним середовище, як швидко доїжджатиме поліція, швидка, рятувальна служба – від цього залежить вибір місця проживання людини», – зазначив Дмитро Живицький.

За його словами, від економічного розвитку кожної громади та території залежить в т.ч. і безпека держави. Адже є території, які не рівномірно розвиваються - це гірські, прикордонні, території з низьким економічним розвитком, які потребують додаткової уваги. Тому Уряд України поставив собі за мету забезпечити всіх українців державними послугами і сервісами незалежно від того, де людина проживає.

«Україна має чинну Державну Стратегію регіонального розвитку, яка діє з 2014 до 2020 року, в якій не було передбачено жодної гривні на її виконання. Планується, що нова Стратегія буде забезпечена таким ресурсом. Завдяки цьому далі зможемо реалізовувати всі соціальні проекти та інші державні політики», - зауважив Дмитро Живицький.

Виходячи з основних світових тенденції Мінрегіон запропонував нову модель регіональної політики, яка має суттєві відмінності від політики минулих періодів. Саме така модель покладена в основу Державної стратегії регіонального розвитку 2027. Ключові зміни, які в ній передбачені:

-         фокус державної підтримки на  проблемні території та точки зростання;

-         об’єктами політики стають не лише адміністративно-територіальні одиниці, а й функціональні території;

-         державні інвестиції спрямовуються не лише на створення об’єктів «твердої» інфраструктури, а й на м’які розвиткові проекти на основі якісної діагностики потенціалів та проблем регіонів та різних типів функціональних територій;

-         реалізація державних програм та проектів здійснюється із обов’язковим врахуванням документів просторового планування (Генеральна схема, схеми планування регіонів, схеми планування громад).

Наразі, у Верховній Раді України йде обговорення Урядового законопроекту про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного кодексу України (щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку), де передбачається, що 1/3 частина буде використовуватись на реалізацію програм і проектів регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку.

Довідково. Мінрегіоном разом з іншими зацікавленими органами здійснюється підготовка проекту Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки на виконання Указу Президента України від 20 вересня 2019 р. № 713 та відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики».