97% ОПИТАНИХ ВЧИТЕЛІВ СУМЩИНИ ВВАЖАЮТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ РІДНОЮ

Результати моніторингу щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі у закладах загальної середньої освіти Сумщини презентовані управлінням Державної служби якості освіти у Сумській області

Згідно з одержаними даними, у Сумській області українську мову вважають рідною 153 педагоги (97%), українську та російську в однаковій мірі вважають рідною  3 особи (2,6%), тільки один респондент (0,4%) не зміг визначитися з відповіддю на це питання. Рідною вважають українську мову 383 учні (75%), російську та українську в однаковій мірі – 33 школяра (7%), 4 учні – назвали рідною російську мову (0,9%). Також 95% батьків (1001 особа), що взяли участь у опитування, вважають українську мову рідною, російську та українську в однаковій мірі – 4% (44 особи), російську назвали рідною – 0,2% (7 респондентів).

Результати опитування вчителів показали, що у спілкуванні з учнями переважна більшість педагогів використовує українську мову в освітньому процесі й за межами закладу:

-         під час уроків тільки українською спілкуються з школярами 156 вчителів (99,6%), 1 учитель (0,4%) – переважно українською;

-         під час перерв тільки українською спілкуються з школярами 94% ( 148 педагогів),   6%  (9 вчителів) переважно українською;

-         за межами школи – лише українською 88,5% (139 осіб), переважно українською 13% (20 осіб), в однаковій мірі російською й українською − 1 вчитель ( 0,4 %).

Усі опитані педагоги Сумщини використовують українську мову або переважно українську мову  у спілкуванні з батьками: 144 особи (92%) та 13 осіб (8%). Результати опитування показали, що спілкування з колегами в школі відбувається  тільки українською мовою  у 82% опитаних, переважно українською – 17%, тоді як з друзями, рідними за межами школи тільки українською мовою спілкуються 75 % (117 респондентів) , переважно українською – 24% (37 осіб).

Анкетування учнів Сумщини щодо використання державної мови у спілкуванні  в закладі освіти має такі результати:

ü       75% учнів, які взяли участь у анкетуванні, відзначили, що під час уроку педагоги спілкуються з ними тільки українською мовою, 21% школярів  зазначили, що спілкування відбувається переважно українською, 4 % – в однаковій мірі українською і російською, 1 учень (0,2%) зазначив, що  спілкування відбувається  переважно російською;

ü  61 % опитаних учнів відмітили, що під час перерви педагоги використовують тільки українську мову, 34% − переважно українську , 4% – в однаковій мірі українську і російську, 1 учень  (0,2%) вказав, що спілкування з вчителями відбувається  переважно російською мовою.

Опитування учнів, продемонструвало, що вдома спілкуються  тільки українською мовою 23% (100 осіб), переважно українською – 44% (190 школярів), однаковою мірою українською і російською – 28% (120 осіб), переважно російською – 3% (12 учнів), мовою національних меншин – 5 учнів (1,5%). З однокласниками на перервах та з друзями за межами школи тільки українською спілкуються 22-24 % опитаних учнів, переважно українською – 44%, переважно російською – 3%, однаковою мірою українською й російською − 29-31%. Краще сприймають контент в Інтернеті українською мовою 34% респондентів (144 учні), російською – 8% (34 особи), в однаковій мірі українською і російською – 58% (249 школярів).

Згідно з результатами анкетування вдома спілкуються тільки українською 64% батьків (671 особа), переважно українською – 31% ( 322 ), однаковою мірою українською і російською – 5% (50 респондентів), переважно російською – 1% (10 осіб). Також 93% батьків зазначили, що вчителі завжди на уроках  використовують державну мову, 56% батьків, які взяли участь в опитуванні, зазначили, що педагоги завжди використовують українську мову в позаурочний час  у спілкуванні з дітьми та колегами.

Серед чинників, що стримують використання учнями державної мови в  усіх сферах життя, педагоги назвали

-         звичку спілкуватися недержавною мовою (24%);

-         спілкування у сім’ї російською мовою (18%);

-         недостатній рівень володіння українською мовою (15%);

-         відсутність середовища, де можна вільно спілкуватися українською (6%);

-         вплив соціальних мереж, Інтернету, телебачення (2%).

Учні, які взяли участь у опитуванні, визначили такими чинниками:

-         звичку спілкуватися недержавною мовою (31%);

-         спілкування у сім’ї російською мовою (6%);

-         недостатній рівень володіння українською мовою (16%);

-         відсутність середовища, де можна вільно спілкуватися українською (6%);

-         ставлення до української мови як непривабливої, другорядної (1,6%) - 7 уч.

На думку батьків, чинниками, що стримують використання дитиною державної мови у публічному житті,  є:

ü    звичка споживати контент в Інтернеті іншою мовою (19%),

ü    звичка спілкуватися російською мовою поза школою (6%),

ü    звичка спілкуватися російською чи іншою мовою в родині (4%)

ü    власне небажання дитини (4,5%)

ü    спілкування російською мовою в школі (0,2%).

Жоден заклад загальної середньої освіти не планує включати в освітню програму закладу у 2022-2023 н. р. вивчення російської мови. Її замінять іншими заняттями на вибір батьків учнів, а вчителі російської будуть викладати інші дисципліни. Обирати предмети, якими замінять вільні години з російської мови, будуть самі навчальні заклади.

За матеріалами управління Державної служби якості освіти у Сумській області