НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

17-20 вересня  проведено  І етап підвищення кваліфікації за Професійною програмою посадових осіб місцевого самоврядування, уперше прийнятих на службу в органи місцевого самоврядування, при Сумському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

Завдяки навчальному процесу слухачі мали змогу отримати кваліфіковані консультації провідних фахівців як науковців, так і управлінців-практиків за такими напрямами: соціальної політики держави, електронного врядування, інноваційний розвиток та інвестиційна діяльність на Сумщині, правові аспекти антикорупційного законодавства, формування позитивного іміджу органів місцевого самоврядування, ділової української мови тощо.

Чільне місце на навчанні було відведено ефективній організації доступу до публічної інформації суб’єктами владних повноважень. З метою забезпечення неухильного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», працівники органів місцевого самоврядування отримали роз’яснення щодо забезпечення умов та безпосереднього доступу до публічної інформації в приміщенні розпорядника, про порядок відшкодування витрат за копіювання або друк документів, про умови відмови у наданні інформації, оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті розпорядника та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.