ДО УВАГИ НАДАВАЧІВ ПОСЛУГ З ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ (НОЧІВЛІ)

Відповідно до Закону України від 23.11.2018р. №2628-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», внесено ряд змін стосовно сплати туристичного збору, в тому числі відокремлено поняття «внутрішній туризм» та «в'їзний туризм».

Крім того, вказаним законом передбачено встановлення за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, ставки туристичного збору у розмірі до 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та до 5 відсотків - для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Враховуючи викладене, надавачам послуг з тимчасового проживання (повний перелік викладено у підпункті 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України) рекомендуємо звернутись до відповідних сільських, селищних, міських рад або рад об’єднаних територіальних громад із ініціативою щодо приведення ставок туристичного збору у відповідність до вимог чинного законодавства України.