Питання мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, знаходиться на особистому контролі у голови Сумської обласної державної адміністрації Юрія Павловича Чмиря

З метою виконання пункту 19 Плану заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 23 квітня 2013 року № 229/2013, за результатами засідання координаційної ради з питань запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на території Сумської області від 25.06.2013 головою Сумської обласної державної адміністрації видано протокольне доручення, пунктом 4 якого покладено обов’язок на відповідні підрозділи апарату Сумської обласної державної адміністрації до 31.10.2013 розробити та подати на затвердження проект розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

В Сумській області затверджені додаткові заходи щодо виконання норм антикорупційного законодавства

На засіданні колегії Сумської обласної державної адміністрації 05 вересня 2013 року розглянуто питання про стан виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та іншого антикорупційного законодавства на території Сумської області.

З порядку денного виступив головний спеціаліст апарату Сумської обласної державної адміністрації (з питань запобігання та виявлення корупції) Криворотенко М.М. Активну участь в обговоренні цього питання взяли голова Сумської обласної державної адміністрації Чмирь Ю.П. та прокурор Сумської області Білокінь Р.М.

Найбільш розповсюдженими корупційними правопорушеннями є порушення обмежень щодо використання службового становища

 За 5 місяців 2013 року спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції складено та направлено до суду 63 адміністративних протоколи за порушення норм антикорупційного законодавства.

Судами за звітний період розглянуто 58 адміністративних справ, у результаті на 53 правопорушників накладено штраф, 5 адміністративних справ закрито, у тому числі по 2 (дві справи) – у зв’язку із закінченням строків давності накладення стягнення та у зв’язку із передачею матеріалів на розгляд громадської організації або малозначністю порушення, 1 – у зв’язку із передачею матеріалів для порушення кримінальної справи.

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики»

8 червня 2013 року в 106 випуску газети Верховної Ради України «Голос України» опубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики».

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ вищезазначеного Закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності з 1 липня 2013 року, абзаців одинадцятого - двадцять другого підпункту 8 та абзаців третього - дев’ятого підпункту 9, абзаців чотирнадцятого - двадцятого підпункту 12 та абзацу сьомого підпункту 14 пункту 23 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2014 року

В Сумській області затверджена Обласна програма запобігання і протидії корупції

На виконання пункту 16 Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. №514-р, з метою впровадження на території Сумської області механізмів зменшення рівня корупції з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, пропозицій громадськості, громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 31.10.2012 № 440-ОД схвалено Обласну програму запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки.

До уваги керівників органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників

Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік (далі - декларація) керівників органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади.

Щодо зайняття державними службовцями і посадовими особами органів місцевого самоврядування викладацькою та деякою іншою діяльністю

Статтею 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлені обмеження для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Так, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 7 вищезазначеного Закону, особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Про результати порушення норм антикорупційного законодавства у 2012 році

Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції за 2012 рік складено та направлено до суду 86 адміністративних протоколів за порушення норм антикорупційного законодавства. Судами за звітний період розглянуто 83 адміністративні справи, що складені у 2012 році та 7 адміністративних справ 2011 року. У результаті на 79 правопорушників накладено штраф, 11 адміністративних справ закрито, у тому числі 9 – за відсутністю події і складу правопорушення, 1 – у зв’язку з передачею матеріалів для порушення кримінальної справи, 1 – у зв’язку із закінченням строків давності накладення стягнення.

Про проведення спеціальної перевірки

На виконання Указу Президента України від 25 січня 2012 року №33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» головою Сумської обласної державної адміністрації видано розпорядження від 02.02.2012 №36-ОД «Про відповідальних осіб за організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

Відомості, що зазначаються у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру є відкритими

Пунктом 43 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» внесено зміни до Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме, частину шосту статті 6 цього Закону виклали в такій редакції: «6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього Закону».

Про результати роботи цілодобової «гарячої» телефонної лінії при Сумській обласній державній адміністрації «Стоп корупції»

За 2012 рік на постійно діючу цілодобову «гарячу» телефонну лінію при Сумській обласній державній адміністрації «Стоп корупції» надійшло 114 телефонних дзвінків, за результатами опрацювання яких 7 (6,1%) повідомлень про можливі факти вчинення корупційних правопорушень направлені спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції для вжиття відповідних заходів реагування. 15(13,2%) повідомлень (5 (4,4%) – управлінню охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, 3 (2,6%) – Сумському міському голові, по 2 (по 1,8%) – головному управлінню агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та територіальній державній інспекції праці Сумської області, по 1 (по 0,9%) – управлінню освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, головному управлінню Держкомзему в Сумській області та Державній податковій службі у Сумській області) направлені відповідним органам державної влади чи місцевого самоврядування для вирішення питань щодо відновлення порушених, на думку заявників, прав громадян.