Поточна діяльність

ПРО ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ НАДАННЯ ПІЛЬГ, ПЕРЕВАГ ОКРЕМИМ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Верховна Рада України 27 березня 2014 року за № 1170-VII прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації», який набрав чинності 19 квітня 
2014 року.

Цим Законом внесено деякі зміни і до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», які, у тому числі, регламентують порядок прийняття нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання.

За неоприлюднення відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, передбачена адміністративна відповідальність

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та його заступників, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів - керівників апаратів, керівників інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх заступників, членів колегіальних державних органів (комісій, рад), сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її утворення), районної, обласної ради та їх заступників, керівників виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та їх заступників, секретаря сільської, селищної, міської ради, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційному веб-сайті відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування на строк не менше одного року. У разі відсутності офіційного веб-сайту такі відомості оприлюднюються шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування протягом 30 днів з дня подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Оприлюдненню підлягають усі відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, крім відомостей, що віднесені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» до інформації з обмеженим доступом.

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НА ТЕРИТОРІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИХ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ЗА 2013 РІК

За 2013 рік спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції складено та направлено до суду 76 адміністративних протоколів за порушення норм антикорупційного законодавства.

Ці адміністративні протоколи складено:

28 – працівниками управління Служби безпеки України в Сумській області та підпорядкованих йому місцевих підрозділів;

26 – співробітниками прокуратури Сумської області, міських, районних, міжрайонних (міськрайонних) прокуратур Сумської області;

22 – службовцями управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області та підпорядкованих йому місцевих управлінь і відділів.

ОЛЕКСАНДР ЦУПРО: «ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ Є ЗАПОРУКОЮ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ»

Про це заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації зазначив під час семінару щодо правових аспектів профілактики та запобігання проявам корупції на державній службі

«Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Програмі економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» визначив, що корупції гальмує економічне зростання і перешкоджає євроінтеграційним процесам України. Тому боротьба з корупцією є одним із стратегічних завдань влади», – підкреслив посадовець.

Питання мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, знаходиться на особистому контролі у голови Сумської обласної державної адміністрації Юрія Павловича Чмиря

З метою виконання пункту 19 Плану заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 23 квітня 2013 року № 229/2013, за результатами засідання координаційної ради з питань запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на території Сумської області від 25.06.2013 головою Сумської обласної державної адміністрації видано протокольне доручення, пунктом 4 якого покладено обов’язок на відповідні підрозділи апарату Сумської обласної державної адміністрації до 31.10.2013 розробити та подати на затвердження проект розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

В Сумській області затверджені додаткові заходи щодо виконання норм антикорупційного законодавства

На засіданні колегії Сумської обласної державної адміністрації 05 вересня 2013 року розглянуто питання про стан виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та іншого антикорупційного законодавства на території Сумської області.

З порядку денного виступив головний спеціаліст апарату Сумської обласної державної адміністрації (з питань запобігання та виявлення корупції) Криворотенко М.М. Активну участь в обговоренні цього питання взяли голова Сумської обласної державної адміністрації Чмирь Ю.П. та прокурор Сумської області Білокінь Р.М.

Найбільш розповсюдженими корупційними правопорушеннями є порушення обмежень щодо використання службового становища

 За 5 місяців 2013 року спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції складено та направлено до суду 63 адміністративних протоколи за порушення норм антикорупційного законодавства.

Судами за звітний період розглянуто 58 адміністративних справ, у результаті на 53 правопорушників накладено штраф, 5 адміністративних справ закрито, у тому числі по 2 (дві справи) – у зв’язку із закінченням строків давності накладення стягнення та у зв’язку із передачею матеріалів на розгляд громадської організації або малозначністю порушення, 1 – у зв’язку із передачею матеріалів для порушення кримінальної справи.

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики»

8 червня 2013 року в 106 випуску газети Верховної Ради України «Голос України» опубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики».

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ вищезазначеного Закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності з 1 липня 2013 року, абзаців одинадцятого - двадцять другого підпункту 8 та абзаців третього - дев’ятого підпункту 9, абзаців чотирнадцятого - двадцятого підпункту 12 та абзацу сьомого підпункту 14 пункту 23 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2014 року

В Сумській області затверджена Обласна програма запобігання і протидії корупції

На виконання пункту 16 Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. №514-р, з метою впровадження на території Сумської області механізмів зменшення рівня корупції з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, пропозицій громадськості, громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 31.10.2012 № 440-ОД схвалено Обласну програму запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки.

До уваги керівників органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників

Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік (далі - декларація) керівників органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади.

Щодо зайняття державними службовцями і посадовими особами органів місцевого самоврядування викладацькою та деякою іншою діяльністю

Статтею 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлені обмеження для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Так, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 7 вищезазначеного Закону, особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.