Відомості, що зазначаються у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру є відкритими

Пунктом 43 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» внесено зміни до Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме, частину шосту статті 6 цього Закону виклали в такій редакції: «6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього Закону».

Відомостями, що відповідно до пункту 7 примітки додатка до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20__ рік) є інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, що зазначаються у позиціях 1 і 4 вищезазначеної декларації, та щодо місцезнаходження об’єкта, що зазначаються у позиціях 2 та 23–34 декларації - це інформація з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.