Доступ до публічної інформації

ЦИКЛ ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ ЗІ СТУДЕНТАМИ МІСЦЕВИХ ВИШІВ ПРОВЕДЕНО У РАМКАХ ТИЖНЯ ВІДКРИТОГО УРЯДУ

 
Зустріч у форматі офлайн та лекції підготували працівники Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації аби ознайомити студентів І курсу другого (магістерського) рівня та викладачів Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з механізмами та інструментами відкритості, прозорості і підзвітностіврядування в Україні.
Студенти під час обговорення дізнались про організацію консультацій з громадськістю, зокрема, в умовах війни, діяльність консультативно-дорадчих органів при органах влади, у тому числі громадських рад, підтримку громадських ініціатив шляхом проведення конкурсів проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів. Також студентам розповіли про забезпечення принципів прозорості та відкритості в контексті законодавства про доступ до публічної інформації, політики сфери відкритих даних.
 

У РАМКАХ ТИЖНЯ ВІДКРИТОГО УРЯДУ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРОВЕДЕНО ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ НА ІНФОРМАЦІЮ У ПРАВОВИХ УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

 

Працівники Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації Людмила КОНОЗЕНКО та Інна ШУЛЬГА 29 травня ознайомили студентів-міжнародників Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка з основними напрямками реалізації державної інформаційної політики, з важливістю забезпечення конституційного права громадян України на доступ до інформації в умовах воєнного стану.

У ході онлайн-зустрічі мова йшла про інформаційну політику в Україні як складову національної безпеки нашої держави, важливість інформаційної безпеки та протидії дезінформації у прикордонній Сумщині, стану інформаційного простору області.
Також студентам розповіли про забезпечення принципів прозорості та відкритості в контексті законодавства про доступ до публічної інформації, політики сфери відкритих даних


Особливості забезпечення конституційного права громадян України на доступ до інформації в умовах воєнного стану

 

При Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації 15.05.2024, 23.05.2024 та 31.05.2024 у рамках загальної професійної програми підвищення кваліфікації для держаних службовців проведені навчання на тему: «Забезпечення доступу до публічної інформації в органах державної влади». 

Головний спеціаліст відділу забезпечення доступу до публічної інформації та з питань внутрішньої політики Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації Інна Шульга розповіла представникам суб’єктів владних повноважень про особливості забезпечення конституційного права громадян України на доступ до інформації в умовах воєнного стану

 

Відкритість та прозорість діяльності органів влади – ключовий напрям державної інформаційної політики. Забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації

  

 З 19 до 22 березня 2024 року проходило навчання за загальною короткостроковою програмою «Відкритість та прозорість діяльності органів влади – ключовий напрям державної інформаційної політики. Забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації» для державних службовців, відповідальних за доступ до публічної інформації та оприлюднення інформації, структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій у Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації. 

Метою програми є підвищення професійної компетентності державних службовців щодо основних принципів відкритості та прозорості органів публічної влади в умовах становлення інноваційного інформаційного простору, удосконалення умінь та навичок використання в професійній діяльності інструментів взаємодії державного органу з громадськістю.

Доступність інформації є правилом, а будь-яке обмеження доступу до неї – винятком

 

«Доступність інформації є правилом, а будь-яке обмеження доступу до неї – винятком. Презумпцію відкритості інформації ніхто на скасовував»,- зазначила працівник Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації.

Законом України «Про правовий режим воєнного стану» не передбачено прямої можливості встановлювати будь-які заборони чи обмеження щодо виконання розпорядниками встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації» обов’язків з розгляду запитів чи оприлюднення публічної інформації.

ІНІЦІАТИВА «ПАРТНЕРСТВО «ВІДКРИТИЙ УРЯД»

 

Забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих даних – важливий пріоритет нового плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. № 1049.

Координаційну зустріч для обговорення актуальних питань виконання цього завдання 27 лютого 2024 р. організував Департамент інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України за участю  Міністерства цифрової трансформації України.

ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

  

Право на інформацію є важливим інструментом демократичного суспільства, то його обмеження можливе лише у виняткових випадках – а саме, в умовах воєнного або надзвичайного стану із зазначенням строку дії цих обмежень.

Були надані роз’яснення посадовим особам місцевого самоврядування Сумської області щодо  правового механізму обмеження в доступі інформації в умовах воєнного часу розпорядниками інформації, зокрема застосування вимог статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

«Трискладовий тест» допомагає визначити, чи є неоприлюднення інформації виправданим.

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ. ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ В КОНТЕКСТІ ВИКОНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  

При Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації 08 лютого 2024 року у рамках загальної професійної програми підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування Сумської області проведено навчання на тему «Інформаційна відкритість в контексті виконання законодавства про доступ до публічної інформації». 

Головний спеціаліст відділу забезпечення доступу до публічної інформації та з питань внутрішньої політики Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації розповіла представникам суб’єктів владних повноважень про особливості забезпечення доступу до публічної інформації в умовах воєнного часу.

ДЛЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРОВЕДЕНО НАВЧАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ ГРОМАДЯН

 

З 24 до 27 жовтня у Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації проходило навчання за загальною короткостроковою програмою «Відкритість та прозорість діяльності органів влади – ключовий напрям державної інформаційної політики. Забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації» для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за доступ до публічної інформації та оприлюднення інформації.

Мета програми - підвищення професійної компетентності публічних службовців щодо основних принципів відкритості та прозорості органів публічної влади в умовах становлення інноваційного інформаційного простору, удосконалення умінь та навичок використання в професійній діяльності інструментів взаємодії державного органу з громадськістю.

 

28 ВЕРЕСНЯ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ (ДЕНЬ ПРАВА ЗНАТИ)

28 вересня відзначається Міжнародний день загального доступу до інформації (День права знати).

Міжнародний день загального доступу до інформації був визнаний у 2015 році на рівні ЮЕСКО, а в 2019 році – на рівні ООН.
У Загальній декларації прав людини, прийнятій ООН у 1948 році, право доступу до інформації сформульовано в 19-й статті як право збирати, отримувати й поширювати будь-які відомості та ідеї де завгодно і без перешкод.
В Україні у 1992 році був прийнятий Закон України «Про інформацію», а в 2011 році – Закон України «Про доступ до публічної інформації».