Інша актуальна інформація

Оновлено 12.01.2023

Інформація щодо планування регуляторної діяльності на 2023 рік

Здійснення державної регуляторної політики та проведення дерегуляції у сфері господарської діяльності на місцевому рівні

До уваги розробників проектів регуляторних актів

До уваги розробників проектів про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг або внесення змін до них

Роз’яснення щодо необхідності реалізації регуляторних процедур під час встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом

Щодо запровадження ДРС системи електронного документообігу "ДОКПРОФ 3", яка інтегрована до Системи  електронної взаємодії органів виконавчої влади

Щодо необхідності прийняття рішень органів місцевого самоврядування по встановленню місцевих податків і зборів з дотриманням регуляторних процедур

Рекомендації Державної регуляторної служби України щодо оцінки регуляторного впливу проекту регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу

Роз'яснення Державної регуляторної служби України від 17.03.2016 № 1629/0/20-16 щодо реалізації норм законодавства про державну регуляторну політику в зв'язку з набуттям чинності Закону України від 10 грудня 2015 р. № 888-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

Матеріали для використання в роботі при проведенні аналізу впливу регуляторних актів відповідно до впроваджених змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження  методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

Роз'яснення Державної регуляторної служби України від 06.10.2015 № 7578/0/20-15 щодо реалізації законодавства про державну регуляторну політику у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)"

Про надання роз'яснення

Щодо визнання такими, що втратиличинність, розпоряджень облдержадміністрацій про затвердженнятарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні

Роз'яснення Державної служби України з питань регуляторної політики та підприємництва від 16.10.2014 № 8302/0/20-14 стосовно проектів регуляторних актів органів місцевого самоврядування, щодо яких місцеві державні адміністрації виконують функції розробника

Щодо приведення розпоряджень місцевих органів виконавчої влади з питань затвердження переліків адміністративних послуг, що надаються через Центри надання адміністративних послуг, у відповідність до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014
№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Про надання розʼяснення порядку реалізації норм статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Щодо підготовки аналізу регуляторного впливу до проектів регуляторних актів

Проблемні питання, що виникають у розробників проектів регуляторних актів під час підготовки аналізу регуляторного впливу

Інформація про відстеження результативності регуляторного впливу

Посібник: Практичні рекомендації щодо здійснення регуляторної діяльності

Щодо віднесення актів законодавства до регуляторних актів

Щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Щодо оприлюднення проектів регуляторних актів

Щодо відстеження результативності регуляторних актів

Інформація для розробників проектів регуляторних актів щодо ключових питань погодження проектів регуляторних актів в Держпідприємництві України

Щодо здійснення місцевими державними адміністраціями регуляторної діяльності з питань перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

Роз’яснення щодо здійснення місцевими державними адміністраціями регуляторної діяльності у сфері надання адміністративних послуг

Прийняття Держпідприємництвом України рішень про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики

Презентація «Регуляторна діяльність»

Увага! Внесені зміни до статей 21 та 26 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та скасування тих з них, які не відповідають принципам державної регуляторної політики

Щодо виключення документів із Реєстру регуляторних актів Сумської обласної державної адміністрації 

Щодо введення в дію системи електронного документообігу «ДОКПРОФ 3»

Методичні роз’яснення щодо регуляторності рішень органів місцевого самоврядування  про встановлення місцевих податків і зборів в розрізі постанови Верховного суду від 10.12.2021 у справі № 0940/2301/18