НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ ЩОДО СЕРТИФІКАТА ПРО РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

16 липня 2021 року стало початком нового етапу втілення закону про державну мову, який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної. Адже набрали чинності норми, які є важливими для переважної більшості людей, оскільки вони стосуються сфери культури і розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні тощо

Також закон запроваджує державний сертифікат для певних категорій осіб щодо вільного володіння державною мовою.

Якщо в особи є  посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, чи потрібно їй складати іспит для отримання державного сертифіката?

Закон України «Про забезпечення функціонування  української мови як державної» встановлює, що вимоги щодо відповідного рівня володіння державною мовою особами, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, визначає Національна комісія зі стандартів державної мови (далі – Комісія). Також Комісія розробляє і затверджує класифікацію рівнів володіння державною мовою. 

Отже, Закон запроваджує визначення одного з рівнів володіння державною мовою за результатами складення іспиту на рівень володіння державною мовою за шкалою відповідних рівнів володіння державною мовою. 

Одночасно відповідний документ про освіту з оцінкою «відмінно» з предмета «українська мова» підтверджує засвоєння визначеного навчальними програмами обсягу знань, а не визначає рівень володіння державною мовою. 

Посвідчення підтверджують лише сам факт вільного володіння українською мовою. 

Відтак, Закон України «Про забезпечення функціонування  української мови як державної», ухвалений 25 квітня 2019 року, запровадив порядок підтвердження особою вільного володіння державною мовою, відмінний від того, що був визначений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», яка втратила чинність.

Скільки коштує складання іспиту на рівень володіння державною мовою?

Для громадян України іспит на визначення рівня володіння державною мовою є безкоштовним.

Який термін дії державного сертифіката про рівень володіння державною мовою?

Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою можна отримати після складання іспиту. Після того, як відбувся іспит для претендента і апарат Комісії здійснив процедуру оцінювання, Комісія ухвалює рішення про надання / ненадання претендентові державного сертифіката на підставі підсумкового електронного протоколу перевірки. Інформацію про рішення щодо видання державного сертифіката і внесення запису до Реєстру державних сертифікатів претендент отримує у своєму електронному кабінеті. Запис про видачу державного сертифіката відповідальна особа заносить до Реєстру не пізніше наступного дня після встановлення результатів іспиту. Державний сертифікат вважається виданим у момент внесення до Реєстру відповідного запису.

Державний сертифікат діє безстроково.

Чи можна складати іспит повторно?

З метою отримання державного сертифіката вперше або підвищення визначеного рівня володіння державною мовою особа може повторно складати іспит необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці.

Чи може сертифікат про рівень володіння державною мовою бути анульованим?.

Державний сертифікат може бути анульований за рішенням суду, ухваленим за позовом Комісії. Підставою для анулювання державного сертифіката є допущені під час складання іспиту порушення за умови, що вони мали істотний характер і призвели до ухвалення неправильного по суті рішення про видачу державного сертифіката.