УРЯД УКРАЇНИ ЗАТВЕРДИВ ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

Розпорядженням КМУ затверджено план заходів щодо забезпечення реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей

Документ спрямований на консолідацію зусиль державних органів влади щодо створення умов для повернення в Україну її громадян, які працюють за кордоном. Досягнення поставленої мети сприятиме збереженню трудового потенціалу України.

План заходів, зокрема, передбачає: сприяння працевлаштуванню трудових мігрантів та  членів їхніх сімей з урахуванням рівня освіти, професійного досвіду; залучення дітей трудових мігрантів до освітнього процесу шляхом проведення додаткових занять (насамперед з української мови); забезпечення надання трудовим мігрантам, які повернулися в Україну, необхідної медичної допомоги; надання дипломатичними установами України правової, інформаційної допомоги трудовим мігрантам за кордоном та активізації міжнародного співробітництва з питань захисту прав трудових мігрантів.

Іншою постановою Уряд затвердив зразок бланка та технічний опис посвідчення особи на повернення в Україну. Крім того, затверджено порядок оформлення та видачі зазначеного посвідчення. Даним документом передбачено, що бланки посвідчень виготовляються відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації, державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення. Врегульовано також на рівні акту Кабінету Міністрів низку технічних рішень для запровадження оформлення посвідчень особи на повернення в Україну за допомогою засобів Єдиного державного демографічного реєстру як це передбачено Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». 

За матеріалами Урядового порталу