Поточна діяльність

В Сумській області затверджена Обласна програма запобігання і протидії корупції

На виконання пункту 16 Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. №514-р, з метою впровадження на території Сумської області механізмів зменшення рівня корупції з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, пропозицій громадськості, громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 31.10.2012 № 440-ОД схвалено Обласну програму запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки.

До уваги керівників органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників

Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік (далі - декларація) керівників органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади.

Щодо зайняття державними службовцями і посадовими особами органів місцевого самоврядування викладацькою та деякою іншою діяльністю

Статтею 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлені обмеження для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Так, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 7 вищезазначеного Закону, особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Про результати порушення норм антикорупційного законодавства у 2012 році

Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції за 2012 рік складено та направлено до суду 86 адміністративних протоколів за порушення норм антикорупційного законодавства. Судами за звітний період розглянуто 83 адміністративні справи, що складені у 2012 році та 7 адміністративних справ 2011 року. У результаті на 79 правопорушників накладено штраф, 11 адміністративних справ закрито, у тому числі 9 – за відсутністю події і складу правопорушення, 1 – у зв’язку з передачею матеріалів для порушення кримінальної справи, 1 – у зв’язку із закінченням строків давності накладення стягнення.

Про проведення спеціальної перевірки

На виконання Указу Президента України від 25 січня 2012 року №33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» головою Сумської обласної державної адміністрації видано розпорядження від 02.02.2012 №36-ОД «Про відповідальних осіб за організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

Відомості, що зазначаються у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру є відкритими

Пунктом 43 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» внесено зміни до Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме, частину шосту статті 6 цього Закону виклали в такій редакції: «6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього Закону».

Про результати роботи цілодобової «гарячої» телефонної лінії при Сумській обласній державній адміністрації «Стоп корупції»

За 2012 рік на постійно діючу цілодобову «гарячу» телефонну лінію при Сумській обласній державній адміністрації «Стоп корупції» надійшло 114 телефонних дзвінків, за результатами опрацювання яких 7 (6,1%) повідомлень про можливі факти вчинення корупційних правопорушень направлені спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції для вжиття відповідних заходів реагування. 15(13,2%) повідомлень (5 (4,4%) – управлінню охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, 3 (2,6%) – Сумському міському голові, по 2 (по 1,8%) – головному управлінню агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та територіальній державній інспекції праці Сумської області, по 1 (по 0,9%) – управлінню освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, головному управлінню Держкомзему в Сумській області та Державній податковій службі у Сумській області) направлені відповідним органам державної влади чи місцевого самоврядування для вирішення питань щодо відновлення порушених, на думку заявників, прав громадян.

Про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції за 9 місяців 2012 року

Відповідно до статистичних даних за 9 місяців 2012 року спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції складено та направлено до суду 73 адміністративні протоколи за порушення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», з яких судами по 70 адміністративних справах прийнято рішення, з них: на 62 правопорушників накладено штраф, 8 адміністративних справ закрито.

Навчання з працівниками галузі фізичної культури і спорту з вивчення та роз’яснення основних норм антикорупційного законодавства

18 вересня 2012 року в управлінні з питань фізичної культури і спорту Сумської облдержадміністрації головним спеціалістом апарату Сумської обласної державної адміністрації Криворотенко М.М. проведено навчання з працівниками управління, директорами дитячо-юнацьких спортивних шкіл м.Суми, керівниками фізкультурно-спортивних товариств «Спартак», «Україна», «Динамо», «Колос» із вивчення та роз’яснення основних норм антикорупційного законодавства з урахуванням Законів України «Про правила етичної поведінки» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

Сумська обласна державна адміністрація запрошує громадськість до спільного розроблення проекту обласної програми запобігання і протидії корупції

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. №514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» Сумською обласною державною адміністрацією розробляється проект обласної програми запобігання і протидії корупції.