Поточна діяльність

НАВЧАННЯ ДЛЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ПІДВІДОМЧИХ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

З метою забезпечення належної організації роботи у сфері запобігання та виявлення корупції на підвідомчих облдержадміністрації підприємствах, установах та організаціях 28 грудня 2020 року відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації проведено координаційну нараду для антикорупційних уповноважених зазначених суб’єктів, що стосується спрямування роботи в антикорупційному напрямку відповідно до вимог Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 17 березня 2020 року № 102/20, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2020 року за № 361/34644

Зокрема, на нараді були висвітлені питання щодо організації діяльності антикорупційних уповноважених, способах та методах виявлення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також акцентовано увагу на типових випадках порушення антикорупційного законодавства на підприємствах, установах, організаціях.