НАЗК СПРОСТИЛО ПРОЦЕДУРУ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЄДИНОГО ПОРТАЛУ ПОВІДОМЛЕНЬ ВИКРИВАЧІВ ТА ВНЕСЛО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ПОРТАЛУ

Відтепер листи-звернення про підключення організацій до Порталу  будуть направляти до НАЗК саме центральні органи виконавчої влади, міністерства, інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, а також організації, що не перебувають у підпорядкуванні органів влади

Територіальні органи/підрозділи та підприємства, установи, організації, які перебувають у сфері управління/координації зазначених вище центральних органів, мають направити відповідні документи саме до своїх ЦОВВ/ДО та ОМС, які здійснюють аналіз та облік отриманої інформації, після чого направляють до НАЗК перелік організацій, які необхідно підключити до Порталу.

Відповідна інформація щодо підключення до Порталу місцевих та апеляційних судів надсилається Державною судовою адміністрацією України та територіальними управліннями ДСА України до НАЗК.

Докладніше